Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z  zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w  prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Administratorem Danych Osobowych przekazanych  przez Klientów jest :

ECI TRADE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-285), ul. Szyszkowa 35/37 , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy  KRS: 0000560994, NIP: 5211007361, REGON: 010822013, o kapitale zakładowym 5 000,00 złotych.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt listowny na adres: ul. Szyszkowa 35/37, 02-285 Warszawa   bądź   mailowy na adres dane@ecitrade.pl

 

Przetwarzanie danych osobowych oparte jest o obowiązujące przepisy prawa, a także regulamin Sklepu. Podstawową podstawą prawną jest przetwarzanie danych umożliwiających zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży. Natomiast podstawą prawną przesyłania informacji o produktach jest  uzasadniony  interes Administratora, polegający na promowaniu oferowanych produktów i  usług. Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych , w tym profilowanie będzie odbywało się na podstawie dobrowolnej wyrażonej zgody.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Chodzi o dane pozyskiwane w ramach składanych zamówień w Sklepie internetowym poprzez strony internetowe lub osobiście w Sklepie, jak i zapisywanych w plikach cookies.

Dane osobowe pozyskujemy od Klienta podczas  zakładania konta i składania zamówienia. Dane zbierane są po to, aby sprawnie zrealizować i dostarczyć zamówione produkty, jak i sprawdzić poziom satysfakcji oferowanych przez nas usług i produktów. Dane osobowe Klienta wykorzystujemy również w celach prowadzenia poprawnej dokumentacji mi.in. księgowej, podatkowej, statystycznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie  danych osobowych następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy sprzedaży.

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: imię, nazwisko , adres , adres e-mail, telefon.

Okres przetwarzania danych Klienta uzależniony  jest od celu przetwarzania. Wynika zwykle z okresu przewidzianego przepisami prawa np. konieczności przechowywania dokumentów księgowych, okresu przedawnienia roszczeń, w tym rękojmi.

Jeśli  Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych np. w celu marketingu produktów i usług, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na nie udzielonej. Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera (jeśli Sklep taki oferuje), który wysyłany jest po potwierdzeniu akceptacji na otrzymywanie newslettera, zawiera on informacje o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu. W każdym momencie Klient możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, o czym Klient musi zawiadomić Administratora.

Nasz Sklep posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Klienta,
  • ostatnio oglądanych produktów,
  • oddania głosu w ankiecie.

 

Zgodnie z prawem, dane osobowe pozyskane od Klienta możemy przekazać podmiotom przetwarzających je na nasze zlecenie np. podwykonawcom, dostawcom świadczącym dla nas usługi informatyczne, księgowe, kurierskie, pocztowe, kart płatniczych, wykonującym czynności marketingowe, wspierających działania marketingowe, a także podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. organa ścigania, sądy – w oparciu o żądanie ze stosowaną podstawą prawną. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich bezpieczeństwo.

Klient ma prawo uzyskać informacje dotyczące przetwarzania swoich danych oraz ich kopię. Ma także prawo zażądać : sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, oraz prawo do przenoszenia dostarczonych danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych lub innych.

Pozyskane od Klienta dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie wywołuje to żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na sytuację Klienta. Profilowanie danych osobowych przez ECI Trade Spółka z o.o. polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

W procesie analizy ryzyka podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany na podstawie danych, które posiadamy o Kliencie. W oparciu o te informacje przypisujemy profil osobowy istotny z punktu widzenia możliwości zaoferowania naszych usług lub usług naszych partnerów oraz wysokości upustów, które możemy  przyznać Klientowi. Decyzje te są podejmowane automatycznie na podstawie metod oceny ryzyka. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów lub usług/doboru oferowanych produktów Klientowi.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech Klienta, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Sklep profiluje Klienta dla potrzeb dobrania oferty pod preferencje Klienta.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów wyżej wymienionych  jest niezbędne do celu zawarcia lub wykonania umowy.

Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Klienta zgody. Jeżeli Klient nie zgadza się z naszą oceną sytuacji w ten sposób dokonaną, może zgłosić reklamację drogą mailową na nasz adres kontaktowy. Prosimy o podanie informacji, które zdaniem Klienta uzasadniają nietrafność naszej oceny. Klient możesz też zostać poproszony o takie informacje później.

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o  odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na nasz  adres listowie, lub telefonicznie pod numerem telefonu naszego Sklepu lub osobiście. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie określać, czego dotyczy żądanie tj. :

  • z jakiego uprawienia Klient (Wnioskodawca) chce skorzystać (np. prawo do otrzymania kopii danych),
  • jakiego procesu przetwarzania danych dotyczy żądanie (np. otrzymywanie newslettera, korzystania z określonej usługi),
  • jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe).

Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o zgłoszone żądanie, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszeni zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W przypadku konieczności przedłużenia tego terminu administrator powiadomi Wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez Wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były  dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników lub  współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie

W przypadku stwierdzenia naruszenia danych osobowych Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl